Rovaniemen riistanhoitoyhdistyksen kokous 24.2.2015 Nivankylässä.

 Hallituksen kokoonpano

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Marttinen. Hallituksen muut jäsenet ovat Antti Kangas, Esko Ollila, Eero Kenttälä, Rainer Björkberg, Tapani Tuisku, Risto Vaara ja Jarmo Heinonen. Metsähallituksen edustajana on Lauri Karvonen ja maanomistajajärjestön edustajana on Veli Saarijärvi.

 Vuoden nuori metsästäjä ja muut palkitsemiset

Vuoden nuoreksi metsästäjäksi valittiin Jesperi Kemppainen Kutu Erä ry:stä. Hän sai haltuunsa vuodeksi kiertävän Kivalon Maljan, jonka on lahjoittanut Kivalon Pyyttöpartio. Arvonimen saa vuosittain haltuunsa nuori metsästäjä, joka on osallistunut aktiivisesti metsästys- ja riistanhoitotyöhön.

Pienpetokilpailun parhaana palkittiin Juho-Petteri Juotasniemi. Hänen kilpailulipuke vuodelta 2014 sisälsi saalistiedot 21 ketusta, 5 supikoirasta, 1 minkistä ja 71 vahinkolinnusta. Kilpailuun osallistui 32 pyytäjää. Yhteensä yhdistyksen alueelta poistettiin kilpailussa 120 kettua, 12 supikoiraa, 26 näätää ja 14 minkkiä.

 Syksyn hirvijahti

Kokous keskusteli asiantuntevasti hirvikannan tilasta, yhdistyksen hirvikannan tavoitetiheydestä ja syksyn kaatokiintiöstä. Uunituoreesta vielä alustavasta lentolaskentatuloksesta keskusteltiin vilkkaasti ja sen tuloksia tarkasteltiin kartalta. Hallitusta evästettiin tulevan kaatokiintiön määrästä ja sen kohdentamisesta yhdistyksen alueelle.

Verotussuunnitelma sisältää mm. sen, että kaikki urokset joiden sarvipiikkien määrä on 4+4 tai sitä suurempi jätetään ampumatta ja emä / vasanippuja ei sallita.

Kokouksessa ei ollut vielä käytössä kaikkia verotussuunnitelmaan tarvittavia tietoja, mm. Luke:n hirvihavaintokortteihin perustuvat tiedot saadaan myöhemmin maaliskuussa. Yhdistyksen kaatokiintiöesitys alueittain esitetään huhtikuun alussa pidettävässä hirviluvan hakijoiden tiedotustilaisuudessa.

 Riistakeskuksen puheenvuoron käytti riistaneuvoja Urpo Kainulainen. 

Riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen valittiin yhdistyksen edustajaksi Timo Marttinen.

Kokousväkeä oli paikalla 74 henkilöä ja heillä oli ääniä yhteensä 113.

Vuoden nuoreksi metsästäjäksi valittiin Jesperi Kemppainen