ROVANIEMEN SEUDUN                                         PÖYTÄKIRJA

RIISTANHOITOYHDISTYS

 

 

 

 

 

VUOSIKOKOUS

 

Aika              18.3.2000 klo 12.00-14.35

 

Paikka          Saarenkylän  Nuorisoseuran toimitalo

 

KÄSITELLYT ASIAT

 

1.   KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Jänkälä, sihteeriksi Jarmo Huovinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Mauri Kurvinen ja Mikko Lukkarila sekä ääntenlaskijoiksi Vilho Lamminmäki ja Arppa Ylianttila.

 

2.   KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

 

Kokouskutsu on julkaistu sanomalehti Lapin Kansassa 9.3.2000. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja työjärjestys vahvistettiin.

 

3.   EDUSTAJA- JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

   

Todettiin kokouksessa olevan 103 edustajaa. Vahvistettiin ääniluettelo, joka oli167 ääntä.

 

4.   RIISTANHOITOPIIRIN PUHEENVUORO

                

Pentti Yliniva käytti riistanhoitopiirin puheenvuoron.

 

5.   TOIMINTAKERTOMUS, TILIT JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODELTA 1999 SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

 

Puheenjohtaja Jaakko Jänkälä luki johtokunnan laatiman toimintakertomuksen. Yhdistyksen rahastonhoitaja Kari Tiermas esitteli tilit ja  kokouksen puheenjohtaja Jaakko Jänkälä luki tilintarkastajien lausunnon. Kokouksen osanottajilla ei ollut esitettyihin asioihin huomauttamista, joten tilinpäätös vahvistettiin ja johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

 

6.   KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

 

Yhdistyksen toiminnanohjaaja Matti Ylijääskö esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2000 ja korosti nuorisotoiminnan edistämistä.

 

Puheenvuoroja vuoden toimintasuunnitelmasta käytettiin useita.

 

    Atte Koivumäki käytti puheenvuoron Metsähallituksen kaupallistumisesta, lintujen rauhoituksesta ja riistan kaupallistamisesta. Puheenvuorossaan hän esitti, että metsävahinkoja ei korvattaisi, mikäli maita ei ole vuokrattu hirvenmetsästykseen.

 

    Hannu Lukkarila ja Pentti Yliniva ilmoittivat puheenvuorossaan Metsähallituksen myönteisestä linjasta metsästykseen ja yhteistyön Metsähallituksen kanssa olevan asiallista.

 

    Kari Härö käytti puheenvuoron pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä metsästysseuroille työllistämisvaroin.

 

    Pentti Hyvärinen otti esille hirvien ruokkimisen talvella. 1960 ja 1980 -luvuilla on kokeiltu ruokkia hirviä heinällä ja kerpuilla ja todettu se epätoimivaksi.

 

    Matti Ylijääskö esitti riistanhoitoyhdistyksen esityksen hirvien verotussuunnitelmasta. Kaatokiintiöksi on suunniteltu 1000-1100 lupaa, joista vasojen osuus olisi noin 50 %.

 

    Koska kulunut talvi on ollut suuren lumimäärän vuoksi hirville kova, Atte Koivumäki kysyi väheneekö vasatuotto tämän vuoksi. Matti Ylijääskö vastasi kevään näyttävän vasatilanteen. Samalla hän myönsi, että tämä olisi hyvä tutkimuksen paikka.

 

    Atte Koivumäki esitti, että lehdistöinformaatio moottorikelkkailun haitoista riistalle olisi paikallaan. Matti Ylijääskö vastasi Urpo Kainulaisen valmistelevan ko. asiaa lehdistölle.

 

Käytettyjen puheenvuorojen jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

 

     Matti Ylijääskö esitteli talousarvion ja se hyväksyttiin muutoksitta.

 

7.   YHDISTYKSEN EDUSTAJAN JA HÄNEN VARAMIEHENSÄ VALITSEMINEN PIIRIN KOKOUKSEEN

 

    Yhdistyksen edustajaksi piirin kokoukseen valittiin Juha Seurujärvi ja hänen varamieheksi Pentti Hyvärinen.

 

8.   KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

 

    Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Taito Oikarinen ja Mikko Mäenpää. Varatilintarkastajiksi valittiin Oskari Autti ja Eero Sarajärvi.

 

9.   PÄÄTETÄÄN MITEN YHDISTYKSEN KOKOUKSISTA ILMOITETAAN

   

Päätettiin, että yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan sanomalehti Lapin Kansassa.

 

10.PÄÄTETÄÄN RIISTANHOITOPIIRILLE TEHTÄVISTÄ ESITYKSISTÄ

    

Riistanhoitopiirille tehtäviä esityksiä ei ollut.

 

11.TIEDOTUSASIAT

   

Rahastonhoitaja Kari Tiermas ilmoitti, että riistanhoitoyhdistys myy kaksi tietokonetta.

Riistanhoitoyhdistyksen kotisivut löytyvät Internetistä.

Riistan- ja kalantutkimuslaitos (RKTL) myy poroaitaverkkoa 100 mk/rulla.

 

12.MUUT ASIAT

    

Muita asioita ei ollut

 

13.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sujuvasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.35.

 

 

Jaakko Jänkälä                                 Jarmo Huovinen

Jaakko Jänkälä                                 Jarmo Huovinen

puheenjohtaja                                     sihteeri

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

 

Mauri Kurvinen                                   Mikko Lukkarila

Mauri Kurvinen                                   Mikko Lukkarila