ROVANIEMEN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS
Esitys hirven verotussuunnitelmaksi ja kaatokiintiöksi vuodelle 2000
Laskentaosa (  kaatokiintiö 1000- 1100 , vasaprosentti 50 )
Maapinta-              Hirvien talvinen Vasatuotto Kanta syksyllä ennen metsästystä Tappiot Rhy:n tavoite- Tavoite metsästyksen jälkeen
ala / ha tiheys yks./1000 ha   määrä yks. yksilöä / v yksilöä yksilötiheys / 1000 ha yks. / v tiheys yks./1000 ha yks. / 1000 ha yks.
755000   3,1 2340 842 2948 3,9 234 2,5 2,5 2000
                     
Kaatotavoite yksilöä Vasaosuus kaato- Kaatokiintiö Kaatokiintiön muutos Tavoitteellinen suunta
aikuisia vasoja yhteensä kiintiöstä   syksyn kannasta % ed. vuoteen yks. +/- kannan suuruuden kehityksessä
550 550 1100 50   37   187   Metsästyksen jälkeen jäävä
                  kanta 1848 yksilöä
Kaatotavoite yksilöä Vasaosuus kaato- Kaatokiintiö Kaatokiintiön muutos Tavoitteellinen suunta
aikuisia vasoja yhteensä kiintiöstä   syksyn kannasta % ed. vuoteen yks. +/- kannan suuruuden kehityksessä
500 500 1000 50   34   87   Metsästyksen jälkeen jäävä
                  kanta 1948 yksilöä
Valikoiva verotus:
1. Tavoitteellisena uros-naarassuhteena saaliissa pidetään 60 urosta / 40 naarasta.
2. Aikuissaaliista vähintään 30 % ylivuotiaita.
3. Sarvirajoitusta ei ole. Valikoivaa isojen urosten pyyntiä ei sallita.
4. Metsästäjien koulutus hoidetaan seuraavasti:
1. Metsästyksenjohtajien palaveri ja koulutus sekä yhteishakujen sisäinen koulutus.
4. Metsätyksen seuranta ja ohjaus hoidetaan seuraavasti:
1. Kaatoilmoitukset viikottain toiminnanohjaajalle
2. Kaatopaalut vanhan käytännön mukaisesti
3. Toiminnanohjaaja toteuttaa ohjauksen ja seurannan.
5. Hirvikannan arviointi
1. Havaintokortit (RKTL) ja metsästäjien syksyinen kannan arviointi.
2. Lentolaskenta suoritetaan edellyttäen, että metsästäjät sen haluavat ja kustantavat. Johtokunta vastaa
laskennasta vain siinä tapauksessa, että lentolaskennan kustannukset on ilmoitettuna eräpäivänä maksettu.
Maksuperusteena  50 mk/ lupa.