Kysymyksiä metsästäjille

Rastita mielestäsi (yksi) oikea vaihtoehto/kysymys.
Paina hyväksy-painiketta,
jolloin näet moneenko vastasit oikein.
Jos oikeita vastauksia alle kaksikymmentäkolme(23)...
niin on aika kerrata metsästäjäopas.

1. Kuinka monta riistaeläinlajia on Suomessa
40
50
60

2. Metsässä vapaana olevan riistan omistaa
maanomistaja
ei kukaan
metsästysvuokrasopimuksen haltija

3. Ylintä päätösvaltaa metsästysasioissa käyttää
maa- ja metsätalousministeriö
riistanhoitopiiri
lääninhallitus

4. Pumppuhaulikon saa ladata
yksi piippuun, kaksi lippaaseen
yksi piippuun, kolme lippaaseen
yksi piippuun ja niin monta kuin mahtuu lippaaseen

5. Ajavan koiran käyttö metsästyksessä on kielletty
1.3 - 31.7
1.3 - 19.8
1.3 - 31.8

6. Sepelkyyhkyn metsästys alkaa
01.08
10.08
20.08

7. Kuka seuraavista tarvitsee metsästyskortin
aseeton hirviporukan johtaja
aseeton koiranohjaaja
aseeton ajomies hirvenpyynnissä

8. Muutettaessa asuinpaikkaa pysyvästi on aseenkantolupa
esitettävä uuden asuinpaikkakunnan poliisille

kuukauden kuluessa
kolmen kuukauden kuluessa
vuoden sisällä

9. Milloin alkaa hirvenmetsästys
lokakuun 1. päivänä
lokakuun 15. päivä
syyskuun viimeinen lauantai

10. Riistanhoitoyhdistyksiä on maassamme
145
223
298

11. Hirvenmetsästyksessä saa käyttää ajavaa koiraa, jonka
säkäkorkeus on alle 30 cm
säkäkorkeus on alle 28 cm
säkäkorkeus on alle 32 cm

12. Riistanhoitoyhdistys
voi lyhentää metsästysaikoja
voi pidentää metsästysaikoja
voi antaa suosituksia metsästysajoista

13. Kuinka lähellä asutusta saa metsästää
150 metrin päässä
200 metrin päässä
100 metrin päässä

14. Pakkasessa kiväärin patruunan teho
paranee
pysyy ennallaan
heikkenee

15. Hirvenpyynnissä saa käyttää patruunaa, jonka teho on 100 merin päässä
9 g luodilla, vähintään 2700 joulea
8 g luodilla, vähintään 3000 joulea
10 g luodilla, vähintään 1900 joulea

16. Ketun jalkanarun silmukan halkaisijan tulee olla lauenneena
vähintään 30 millimetriä
tasan 30 millimetriä
alle 30 millimetriä

17. Riistanhoitoyhdistyksen johtokunnan jäsenien toimikausi on
yhden vuoden
kaksi vuotta
kolme vuotta

18. Hirven pyyntiluvan myöntää
riistanhoitoyhdistys
riistanhoitopiiri
maa- ja metsätalousministeriö

19. Hirvieläinten jättösarvet kuuluvat
löytäjälle
maanomistajalle
metsästysvuokrasopimuksen haltijalle

20. Kuvilta saa ampua
vain metsäkanalintuja, kyyhkyjä ja sorsia
vain kyyhkyjä ja sorsia
kaikkia riistaeläimiä

21. Mikä seuraavista järjestöistä on vanhin
Suomen Metsästäjäliitto ry
Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto ry
Metsästäjäin Keskusjärjestö

22. Piisamin pyynti on kielletty
loukulla
heti tappavilla raudoilla
merralla

23. Kinnerpuu tarkoittaa
vanhaa salametsästäjän rangaistusvälinettä
riistan nylkemisessä käytettävää apuvälinettä
metsästysmajan kynnyspuuta

24. Pistoolin käyttö on sallittua
vahinkojänisten torjunnassa pihapiiristä
piisamin pyynnissä
loukussa olevan eläimen lopettamisessa

25. Luodikko voi olla vaarallinen vielä
2-3 kilometrin päässä
3-4 kilometrin päässä
4-5 kilometrin päässä

26. Telkänpöntön lentoaukon suositeltu koko on
11 cm
13 cm
15 cm

27. Jos kiväärin osuma on oikealla
jyvää siirrettävä vasemmalle
hahloa siirrettävä vasemmalle
hahloa siirrettävä oikealle

28. Mikä seuraavista on kiväärin hylsyn tyyppi
vyökanta
vaippakanta
sylinterikanta

29. Metsästyskoiran 3 kk ikäisenä saama penikkatautirokote on uusittava
joka vuosi
joka kolmas vuosi
ei tarvitse uusia

30. KILPA-nimitystä käytetään
Hirvikoirien SM-kisoista
Kanakoirien SM-kisoista
Suomenajokoirien SM-kisoista