Metsästyssuositus

Riistakolmiolaskentatulosten mukaan Rovaniemen seudun
riistanhoitoyhdistyksen alueen metsäkanalintukannat ovat
keskivahvat ja kaikki lajit ovat metsästyskelpoisia.
Lajikohtaiset tiheydet ovat seuraavat:

metso 6,0 lintua/100ha
teeri 2,3 lintua/100ha
pyy 2,0 lintua/100ha
riekko 5,0 lintua/100ha

Rhy:n johtokunta on päättänyt metsästäjäkohtaiseksi
saaliskiintiösuositukseksi 4 lintua, joista vain yksi saa
olla metso tai koppelo.

Lisäksi johtokunta suosittaa hirvijahtiin osallistuvien
metsästäjien pidättäytyvän lintujahdista ja että metsäkanalintu-
metsästyksessä noudatetaan niitä hyvää metsästystapaa
koskevia ohjeita, jotka on julkaistu Metsästäjä-lehdessä 5/2001.

Lapin Riistanhoitopiri on rajoittanut metsäkanalintujen
metsästysajaksi Rovaniemellä 20.-30.09.2001.