HIRVILUPAHAKEMUSTEN YHTEENVETO / PUOLTOPERUSTELAUSUNTO LIITE 1
ALUE 2
Pinta-ala on 280000 hehtaaria, tavoitetiheys on 2,0 hirveä /1000 ha.             
peruskiintiön ollessa 750.
PERUSKIINTIÖN ( 1400 ) JAKO / YLÄ-OUNASJOKI
Pinta-ala on 148.600 hehtaaria.
Hakija Vuokra- Valtion- Koko-                  Ampujat     Haettava määrä              Laskelma                     Puolto
  maat ( ha) maa (ha) alue (ha) 8§:n muk. Roi kpki Muut Yht. Aik. Vasa Yht. Mailla Ampujilla Yht. Aik. Vasa
Kelo-Erä 40 20000 20040 15 29 4 48 24 12 36 0,1 14,9 15 9 6
Kuusela Raimo 0 47000 47000 9 1 3 13 3 2 5 0,0 4,0 4 2 2
Niska Marko 0 10000 10000 8 8 2 18 4 3 7 0,0 5,6 6 3 2
Björkberg Rainer 48845 148600 197445 165 74 39 278 108 72 180 90,6 86,6 177 106 71
Iivari Jouko 1020 22000 23020 4     4 2 2 4 1,9 1,2 3 2 1
Yhteensä 49905     201 112 48 361 141 91 232 92,5 112,4 205 123 82
Pinta-alakerroin on 1,85 hirveä / 1000 ha
Ampujakerroin on 0,31 ampujaa / hirvi
Verotusteho on 1,38 hirveä / 1000 ha