ROVANIEMEN SEUDUN                   Kokouspäivämäärä 6.3.2001                                 

            RIISTANHOITOYHDISTYS                                                                         

            JOHTOKUNTA                               

 

            PÖYTÄKIRJA                                                                                                                     

 

            AIKA                                                               Kello 18.00

 

            PAIKKA                                                         Hotelli Oppipoika, Rovaniemi

                                                                                   

            SAAPUVILLA                                               Hannu Lukkarila

                                                                                    Juha Seurujärvi

                                                                                    Pentti Hyvärinen

                                                                                    Ari Lohiniva

                                                                                    Martti Mäkinen

                                                                                    Tapani Ollila

                                                                                    Erkki Ruokanen

                                                                                    Kari Tiermas

 

            PUHEENJOHTAJA                                     Hannu Lukkarila

 

            ESITTELIJÄ                                                  Matti Ylijääskö

 

            PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ                             Matti Ylijääskö

 

 

 

            21§

            Kokouksen avaaminen

 

            Ehdotus:

 

            Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

 

Päätös: Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

 

 

            22§

            Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja

            kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen

 

            Ehdotus:

 

            Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valitsee

            pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten

            Tapani Ollilan ja Erkki Ruokasen.

 

            Päätös: Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

23§    

Hirvien verotussuunnitelma- ja kaatokiintiöesitys Lapin riistanhoitopiirille v. 2001

 

Lentolaskenta yhdistyksen alueelta on suoritettu 27.2 – 2.3 välisenä aikana.

 

Lentolaskennasta saatiin seuraavat tulokset:

            - hirvitiheys 4,1 hirveä / 1000 hehtaaria koko yhdistyksen alueella sekä

            - talvehtivakanta 3117 hirveä

Lentolaskennan vertailutaulukko ( LIITE 1 )

 

Metsästäjien arvio hirvikannan määrästä syksyn 2000 pyynnin jälkeen on 2400 hirveä. Metsästäjien ehdotus vuoden 2001 kaatokiintiöksi on 1200 hirveä ja

 vasaprosentti  50.

 

Tavoitetiheytenä v. 2000 oli  2,5 hirveä / 1000 hehtaaria.

Riistapäällikön ehdotus vuoden 2001 tavoitetiheydeksi on 2 hirveä / 1000 hehtaaria.

 

Verotussuunnitelmaehdotus vuodelle 2001 määriteltiin seuraavasti:

 

            - talvehtivakanta 3100 hirveä

            - kantaan kohdistuvat tappiot ja muut epävarmuustekijät 20 % ( 620 kpl. )

            - vasatuotto 45 % (  1116 kpl. )

            - kanta syksyllä ennen metsästystä 3596 kpl. (tiheys 4,8 hirveä / 1000 ha)

            - tavoitetiheys 2,1 hirveä / 1000 ha, joka on 1600 hirveä

 

 Tästä syksyn kaatokiintiöksi esitetään 2000 hirveä ja vasaosuudeksi 50%.

 

Ehdotus:

Johtokunta esittää Lapin riistanhoitopiirille liitteessä 2 esitetyn verotussuunnitelman ja kaatokiintiön vuodelle 2001.

 

 

Päätös:

 

Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. §

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat on määritelty

metsästäjäorganisaation ohjeiston 26 §:ssä ja ne ovat seuraavat:

 

1) toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edelliseltä tilivuodelta

 

2) yhdistyksen talousarvio sekä toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle

 

3) johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden johtokunnan jäsenten valitseminen

 

4) yhdistyksen edustajan ja hänen varamiehensä valitseminen piirin hallituksen kokoukseen

 

5) kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen

 

6) piirille tehtävistä esityksistä päättäminen

 

 

Ehdotus:

Vuosikokouksessa käsitellään ohjesäännön 26 §:n mukaiset asiat  tarvittavilta osin.

Lisäksi vuosikokoukselle annetaan tiedoksi  hirvien verotussuunnitelma- ja kaatokiintiöesitys v. 2001 sekä esitys kanalintujen lyhyestä metsästysajasta.

 

 

Päätös:

Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

25 §

Talousasiat

 

Taloudenhoitaja Kari Tiermas esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen, joka merkittiin tiedoksi.

 

Johtokunta päätti siirtää yhdistyksen kaikki tilit eli valtionvarojen tili, omien varojen tili ja lentolaskentatili Osuuspankkiin.

Yhdistyksen taloudenhoitaja Kari Tiermas valtuutettiin tekemään tarvittavat tilien lopettamiseen ja avaamiseen liittyvät tehtävät.

 

Johtokunnan jäsenten puhelinkorvaus  v. 2001 on 50 mk / kuukausi.

 

Johtokunta päätti muuttaa koeammuntatulojen jakoperusteen siten, että järjestävä seura saa tuloista 40% ja yhdistys 60%.  Yhdistys maksaa ilmoituskulut ja valvojien kulut.

 

26§

Tiedotusasiat

 

1. Metsästäjätutkinnot  järjestetään Rovalassa seuraavasti:

Ti 13.3 , to 15.3 , ti 20.3 ja to 22.3

Tilaisuudet alkavat klo 18.00. Ilmottautuminen klo 17.00, jolloin peritään tutkintomaksu 70 mk.

           

            2. Ammuntakoepalaveri 8.3 klo 18.00 Napapiirin Saarituvilla.

 

            3. Metsästäjätutkintokoulutus järjestetään Pirttikoskella seuraavasti:

                        Ma 12.3, ma 19.3, ma 26.3 ja ma 2.4

                         Tilaisuudet alkavat klo 18.00. Kouluttajana toimii Taito Oikarainen

                        Lisätietoja tapahtumasta Taitolta.

 

            4. Riistanhoitopiiri

                        Piirin lausunto Pohjois-Suomen metsänhoitosuosituksista

                        Lapin metsäkeskukselle

                        Metsästysasetuksen muuttaminen

                        Ounasvaara – Jokkavaara latuverkosto

 

            5. Yhteishaku Akseli Määtän aloite siirrettävistä hirvivaaraliikennemerkeistä.

 

 

 

 

27§

Muut asiat

 

Vuoden nuori erähenkilö on Mari Sammalniemi, joka palkitaan yhdistyksen vuosikokouksessa Saarenkylässä.

 

Seuraava johtokunnan kokous on 27.3. 2001

 

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

 

 

 

            Puheenjohtaja            Hannu Lukkarila            Pöytäkirjanpitäjä             Matti Ylijääskö                    

 

 

 

 

            Päytäkirjantarkastajat         Tapani Ollila                                        Erkki Ruokanen