ROVANIEMEN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS

Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistyksen kokous 28.2.2013 Nivankylässä.

Vuoden nuori metsästäjä ja muut palkitsemiset

Vuoden nuoreksi metsästäjäksi valittiin Markus Yritys Narkaus-Kämän Erä ry:stä. Hän sai haltuunsa vuodeksi kiertävän Kivalon Maljan, jonka on lahjoittanut Kivalon Pyyttöpartio. Arvonimen saa vuosittain haltuunsa nuori metsästäjä, joka on osallistunut aktiivisesti metsästys- ja riistanhoitotyöhön.

Pienpetokilpailun parhaana palkittiin Tauno Väänänen. Hänen kilpailulipuke vuodelta 2012 sisälsi saalistiedot 36 ketusta, 1 supikoirasta, 5 minkistä ja 3 kärpästä.

30 perättäisestä hirvikokeen ampumakoesuorituksesta palkittiin kultaisella sarvimerkillä Aarne Vähäsarja, Ali Poikajärvi, Ari Poikajärvi, Tuomo Poikajärvi ja Jari Jarkko. 20 perättäisestä suorituksesta hopeisella sarvimerkillä Esko Saari, Jorma Salmi ja Jari Viik sekä 10 perättäisestä suorituksesta pronssisella ansiomerkillä Jussi Mänty.

Uudella karhuammuntakokeen pronssisella merkillä (viisi perättäistä suoritusta) palkittiin Timo Kovala, Timo Marttinen, Kalevi Korhonen, Atte Kananen, Eino Kylmänen, Pentti Vitikka ja Erkki Jäntti.

Yhdistyksen aluerajaus

Riistakeskus vahvistaa yhdistyksien aluerajaukset. Pyydettynä lausuntona kokous päätti, että yhdistyksen toimialueena on Rovaniemen kaupunki. Samalla tehtiin esitys yhdistyksen nimen muuttamisesta Rovaniemen riistanhoitoyhdistykseksi.

Hallituksen kokoonpano

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Timo Marttinen ja Esko Ollila valittiin jatkamaan hallituksessa. Yhdistyksen puheenjohtaja on Timo Kovala. Hallituksen muut jäsenet ovat Timo Marttinen, Antti Kangas, Esko Ollila, Risto Koivula, Eero Kenttälä, Risto Vaara ja Jarmo Heinonen. Metsähallituksen edustajana on Lauri Karvonen ja maanomistajajärjestön edustajana on Veli Saarijärvi.

Syksyn hirvijahti

Kokous keskusteli vilkkaasti hirvikannan tilasta, yhdistyksen hirvikannan tavoitetiheydestä ja syksyn kaatokiintiöstä. Alustavaksi syksyn kaatolupamääräksi esitetään 640 hirveä. Verotustehoksi muodostuu siten 0,8 hirveä / 1000 ha. Vuonna 2012 lupamäärää oli 1100 hirveä ja saatu saalis oli 800 hirveä.

Esitys on alustava, koska yhdistyksellä ei ole vielä käytössä kaikkia verotussuunnitelmaan tarvittavia tietoja, mm. Rktl:n hirvihavaintokortteihin perustuvat tiedot saadaan myöhemmin maaliskuussa.

Riistakeskuksen puheenvuoron käytti riistapäällikkö Antti Siira. 

Riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen valittiin yhdistyksen edustajaksi Timo Kovala.

Kokousväkeä oli paikalla 67 henkilöä ja heillä oli ääniä yhteensä 75.