Yhdistyksen kokous on la 22.2. klo 12.00
Saarenkylän Nuorisoseuran toimitalolla.
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 10.00.

Liitteessä on kuvattu metsästyslain muutoksen ja uuden ohjesäännön tuomat muutokset kokouskäytäntöön lähinnä henkilövalintojen osalta. Liite 1.