ROVANIEMEN SEUDUN            Kokouspäivä 14.3.2000                                  

        RIISTANHOITOYHDISTYS                                             

        JOHTOKUNTA                    

 

        PÖYTÄKIRJA                                                                          

 

        AIKA                                         Kello 18.00

 

        PAIKKA                                     City – hotelli  Rovaniemi

                                                    

        SAAPUVILLA                             Hannu Lukkarila

                                                         Juha Seurujärvi

                                                         Pentti Hyvärinen

                                                         Ari Lohiniva

                                                         Martti Mäkinen

                                                         Tapani Ollila

                                                         Erkki Ruokanen

                                                         Matti Keränen, metsähallitus

                                                    

 

        PUHEENJOHTAJA                     Hannu Lukkarila

 

 

        ESITTELIJÄ                              Matti Ylijääskö

 

        PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ              Matti Ylijääskö

 

 

 

        16 §

        Kokouksen avaaminen

 

        Ehdotus:

 

        Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

 

        Päätös:

         Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

 

        17 §

        Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja

        kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen

 

        Ehdotus:

 

        Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valitsee

        pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten

        Tapani Ollilan ja Erkki Ruokasen.

 

        Päätös:

        Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

 

        18 §  

Hirvien verotussuunnitelma- ja kaatokiintiöesitys Lapin riistanhoitopiirille v. 2000

 

Lentolaskenta yhdistyksen alueelta on suoritettu ja laskennan keskeiset tiedot

ovat seuraavat:

        - hirvitiheys on 3,1 hirveä / 1000 hehtaaria koko yhdistyksen alueella

        - talvehtiva kanta on 2340 hirveä

 

Metsästäjien arvio hirvikannan määrästä syksyn pyynnin jälkeen on 2700 hirveä.

Metsästäjien ehdotus vuoden 2000 lupamääräksi on 1180 hirveä ja vasaprosentti olisi 45.

 

Verotussuunnitelman laadinnassa merkittävimpinä tekijöinä ovat, mm. lentolaskennan tulos, metsästäjien arvio hirvikannasta, arvioitu vasatuotto ja kantaan kohdistuvat tappiot ja muut epävarmuustekijät sekä tavoitetiheys.

Vasatuottona vuonna 1999 käytettiin 40 % ja tappioina 10 %.

 

Liitteenä olevaan ehdotukseen on laskettu esimerkkinä kaksi erilaista vaihtoehtoa, jossa kaatotavoite on 1100 yksilöä ja vasaprosentti on 45 ja kaatokiintiö on 1200 yksilöä ja vasaprosentti on 50. Vaihtoehtoja kannattaa vertailla ja muodostaa oma näkemys verotusmallista. Syytä on myös huomioida  metsästyksen jälkeen jäävän kannan määrä verrattuna yhdistyksen tavoitetiheyksiin sekä vasaosuuden vaikutus konaiskaatomäärään ja aikuisten tuottavien hirvien määrään .

 

 

Ehdotus:

 

Johtokunta tekee esityksen Lapin riistanhoitopiirille verotussuunnitelmasta ja kaatokiintiöstä vuodelle 2000.

 

 

Päätös:

 

Johtokunta päätti alustavasti, että esitys vuoden 2000 kaatokiintiöksi on 1000-1100

hirveä. Vasaosuus kaatokiintiöstä on 50 %. Uros / naarassuhde on 60 / 40.

Ylivuotisten osuus kaatokiintiöstä on 30 %. Erillistä sarvisääntöä ei ole, mutta valikoivaa isojen urosten pyyntiä ei sallita. Muilta osin verotussuunnitelma noudattaa edellisen vuoden suunnitelmaa.

Suunnitelma liitteenä. (Liite 1.)

 

 

19 §

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat on määritelty

metsästäjäorganisaation ohjeiston 26 §:ssä ja ne ovat seuraavat:

 

1) toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edelliseltä tilivuodelta

 

2) yhdistyksen talousarvio sekä toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle

 

3) johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden johtokunnan jäsenten valitseminen

 

4) yhdistyksen edustajan ja hänen varamiehensä valitseminen piirin hallituksen kokoukseen

 

5) kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen

 

6) piirille tehtävistä esityksistä päättäminen

 

 

 

Ehdotus:

 

Vuosikokouksessa käsitellään ohjesäännön 26 §:n mukaiset asiat  tarvittavilta osin.

Lisäksi vuosikokoukselle annetaan tiedoksi  hirvien verotussuunnitelma- ja kaatokiintiöesitys v. 2000 sekä mahdollinen johtokunnan esitys kanalintukantojen

elvyttämisestä sekä pienpetopyynnin tehostamisesta ja mahdollisesta palkitsemisesta.

 

 

Päätös:

 

Johtokunta päätti, että vuosikokouksessa käsitellään ohjesäännön 26 §:ssä mainitut asiat lukuunottamatta henkilövalintoja. Vuosikokoukselle annetaan tiedoksi esitys hirven verotussuunnitelmasta ja kaatokiintiöstä vuodelle 2000.

Lisäksi johtokunta päätti kannustaa seuroja, seurueita ja yhteishakuja palkitsemaan pienpetojen pyytäjiä.

Erkki Ruokanen jätti tähän asiaan liitteenä olevan eriävän mielipiteen.

 

 

20 §

Tiedotusasiat

 

 

1. Metsästäjätutkinnot  järjestetään Rovalassa seuraavasti:

 

To 16.3 , to 23.3 ja to 30.3

Tilaisuudet alkavat klo 18.00. Ilmottautuminen klo 17.00, jolloin peritään tutkintomaksu 70 mk.

       

        2. Kevään ampumakoekalenteri

 

 

3. Lapin riistanhoitopiiri

        - Kelo-Erän hirvenmetsästys

        - Piirihallituksen pöytäkirja 1 / 2000

        - Pyyntilupahakemukset  vuodelle 2000

        - Lunastettujen metsästykorttien määrä

        - Hirven metsästyksen tulos

        - Hirvieläimen ja karhun metsätyksessä ampujalta vaadittava koe

 

4. Riistan- ja kalantutkimus

        - hirvihavaintotulokset 1999

 

 

        Johtokunta merkitsi kirjeet tiedoksi.

 

Kelo-Erän syksyn hirvenmetsästystä koskeva nimetön kirje on saatettu poliisin tiedoksi.

 

 

21 §

Kunniamerkkiesitykset

 

           Päätettiin antaa pronssiset ansiomerkit:

 

        Risto Heikki Kuoksalle ja Tapani Kaleva Kuoksalle.

 

 

        Yhdistyksen standardi:

 

        Sulo Onnelalle ja Olli Toivoselle.

 

 

22 §

Muut asiat

 

Yhdistyksen käytöstä poistettujen toimistokoneiden myynti ja poistaminen kalustoluettelosta annettiin toiminnanohjaajan ja taloudenhoitajan tehtäväksi.

 

Yhdistyksen kopiokoneen uusiminen ja tarjousten ja vaihtoehtojen selvittely annettiin annettiin toiminnanohjaajan ja taloudenhoitajan tehtäväksi.

Johtokunta tekee hankinnasta erillisen päätöksen kun vaihtoehdot ja kustannukset ovat selvillä.

 

Johtokunta päätti ostaa Aapo Matti Salmen teosta 20 kappaletta.

 

 

24§

Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.

 

                          

        

 

         Hannu Lukkarila                                   Matti Ylijääskö

        puheenjohtaja                                      pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

 

        Tapani Ollila                                        Erkki Ruokanen

        pöytäkirjantarkastaja                            pöytäkirjantarkastaja