ROVANIEMEN SEUDUN                            Kokouspäivämäärä 11.1.2001                                  

            RIISTANHOITOYHDISTYS                                                                          

            JOHTOKUNTA

 

            PÖYTÄKIRJA                                                                                                                       

 

            AIKA                                                               Kello 18.00

 

            PAIKKA                                                          City- hotelli , Pekankatu 9

                                                                                   

            SAAPUVILLA                                                Hannu Lukkarila

                                                                                    Juha Seurujärvi

                                                                                    Pentti Hyvärinen

                                                                                    Ari Lohiniva

                                                                                    Martti Mäkinen

                                                                                    Tapani Ollila

                                                                                    Erkki Ruokanen

                                                                                    Kari Tiermas

 

            PUHEENJOHTAJA                                      Hannu Lukkarila

 

            ESITTELIJÄ                                                   Matti Ylijääskö

 

            PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ                                Matti Ylijääskö

 

 

 

           

            Kokouksen avaaminen

 

            Ehdotus:

 

            Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

 

 

            2 §

            Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja

            kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan valinta

 

            Ehdotus:

Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valitsee

                        pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten

                        Ari Lohinivan ja Pentti Hyvärisen.

 

            Päätös: Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

3 §      

            Vuoden 2000 tilinpäätös

 

            Rahastonhoitaja Kari Tiermas esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2000.

            ja esittelee sen johtokunnalle.

 

Ehdotus:

Johtokunta käsittelee tilinpäätöksen ja esittää sen yhdistyksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja yleisen kokouksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Liite 1


4 §

            Ansiomerkkiesitykset

 

Mahdolliset ansiomerkkiesitykset on lähetettävä tammikuun aikana riistanhoitopiirin hallituksen käsiteltäväksi, jotta ne voidaan luovuttaa merkkien saajille tulevien tapahtumien aikana.

 

Ehdotus:

Johtokunta tekee esityksen ansiomerkkien saajista riistanhoitopiirin hallitukselle.

 

Päätös:

Esityksiä ei ollut.

 

 

5 §

            Hirvilentolaskennan suorittaminen

 

            Yhdistyksen vuosikokous päätti, että hirvienlentolaskenta suoritetaan v. 2001

            helmi- maaliskuun vaihteessa, jonka hirvenmetsästykseen osallistuvat rahoittavat.

Lentolupamaksu on 50 mk / hirvenkaatolupa. Maksut on lähetetty hirvilupien saajille ja suoritukset on pyydetty maksamaan tammikuun aikana.

 

Lentolaskenta suoritetaan linjaotantamenetelmällä 10 %:n otanalla pohjois-etelä suuntaisin kaistoin. Kaistaleveys on 500 m. Eli laskenta suoritetaan samoilta alueilta kuin muinakin vuosina. Tämä on edellytyksenä vertailukelpoisen aineiston saamiselle.

Lentolaskenta suoritetaan lähes kaikissa naapuriyhdistyksissä jolloin saadaan

tarpeeksi kattava otanta talvehtivasta hirvikannasta lupakiintön käsittelyä varten.

 

Ehdotus:

Johtokunta keskustelee asiasta ja päättää pyytää tarjoukset työstä alan yrittäjiltä.

 

 

Päätös:

Johtokunta päätti pyytää tarjoukset alan yrittäjiltä 26.1.2000 mennessä.

 

 

6 §

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2001

 

Johtokunnan on valmisteltava tulevaa vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelma,  jonka yhdistyksen kokous vahvistaa.

Ennen varsinaisten suunnitelmien laatimista on johtokunnan syytä käydä periaatteellinen keskustelu toiminnan painopisteistä ja pääperiaatteista, joiden

perusteella lopullinen suunnitelma voidaan laatia.

 

Toiminnanohjaaja on valmistellut vuoden 2001 tapahtumakalenterin, joka on

seuraava:

 

Pv

Tammikuu

Pv

Helmikuu

Pv

Maaliskuu

11

johtokunta

1

Metsästäjätutkintokoulutus

6

johtokunta

30

johtokunta

8

Metsästäjätutkintokoulutus

8

koeammuntapalaveri

 

 

15

Metsästäjätutkintokoulutus

13

metsästäjätutkinto

 

 

22

Metsästäjätutkintokoulutus

15

metsästäjätutkinto

 

 

 

 

17

vuosikokous

 

 

 

 

20

metsästäjätutkinto

 

 

 

 

22

metsästäjätutkinto

 

 

 

Pv

Huhtikuu

Pv

Toukokuu

Pv

Kesäkuu

2-

Hirvikoe-

8

johtokunta

 

 

29

ammunnat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv

Heinäkuu

Pv

Elokuu

Pv

Syyskuu

 

 

2

Metsästäjätutkintokoulutus

1-

Hirvikoe-

 

 

6

Vartijapalaveri

28

ammunnat

 

 

7

Metsästäjätutkintokoulutus

4

Johtokunta

 

 

9

Metsästäjätutkintokoulutus

20

Metsästyksenjohtajien koul.

 

 

14

Metsästäjätutkintokoulutus

 

 

 

 

16

Metsästäjätutkinto

 

 

 

 

21

Metsästäjätutkinto

 

 

 

 

23

Metsästäjätutkinto

 

 

 

 

28

Metsästäjätutkinto

 

 

 

Pv

Lokakuu

Pv

Marraskuu

Pv

Joulukuu

 

 

 

 

18

Johtokunta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ehdotus:

Johtokunta keskustelee kuluvan vuoden toiminnasta ja määrittelee vuoden 2001 toiminnan painopistealueet .

 

Päätös:

Vuoden 2001 toiminnan painopistealueet ovat:

            - metsäkanalintukantojen elvyttäminen ja pienpetojen pyynti

            - nuorisotoiminta

            - hirvituhojen ehkäiseminen

            - metsästyksenvalvonnan tehostaminen

 

 

7 §

Syksyn hirvijahdin lopputulos ja sen analysointi

 

Toiminnanohjaaja käsitteli vuoden 2000 hirvenmetsästyksen ja jakoi metsästyksen  lopputulokseen liittyvät taulukot ja yhteenvetoraportit.

 

8 §

Tiedotusasiat

 

1. Lapin metsätalouspäivät Rovaniemellä 1-2.2.2001

Pentti Hyvärinen ja Erkki Ruokanen osallistuvat yhdistyksen edustajina tapahtumaan.

 

9 §

Muut asiat

           

Johtokunnan puhelimen käytöstä aiheutuneet korvaukset 60 mk / kuukausi vuodelta 2000 päätettiin maksaa helmikuun aikana.

 

10 §

Kokouksen päättäminen

 

            Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

 

 

 

 

Puheenjohtaja                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

            Hannu Lukkarila                                                        Matti Ylijääskö

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

Pentti Hyvärinen                                                        Ari Lohiniva