ROVANIEMEN SEUDUN                        Kokouspäivä 11.1.2000

          RIISTANHOITOYHDISTYS

          JOHTOKUNTA

 

          PÖYTÄKIRJA                                                                                        

 

          AIKA                                                     Kello 18.00

 

          PAIKKA                                                Sky – hotelli Ounasvaara

                                                                     

          SAAPUVILLA                                        Hannu Lukkarila

                                                                      Juha Seurujärvi

                                                                      Pentti Hyvärinen

                                                                      Ari Lohiniva

                                                                      Martti Mäkinen

                                                                      Tapani Ollila

                                                                      Erkki Ruokanen

                                                                      Jyrki Tolonen, poissa

                                                                      Kari Tiermas

 

          PUHEENJOHTAJA                                 Hannu Lukkarila

 

          ESITTELIJÄ                                          Matti Ylijääskö

 

          PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ                          Matti Ylijääskö

 

 

         

          Kokouksen avaaminen

 

          Ehdotus:

 

          Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

 

          Päätös: Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

          2 §

          Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja

          kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen

 

          Ehdotus:

 

          Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valitsee

          pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten

          Juha Seurujärven ja Pentti Hyvärisen.

 

          Päätös: Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

          3.asia

          Vuoden 1999 tilinpäätös

 

Rahastonhoitaja Kari Tiermas on laatinut yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 1999 ja esittelee sen johtokunnalle.

 

Ehdotus:

 

Johtokunta käsittelee tilinpäätöksen ja esittää sen yhdistyksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja yleisen kokouksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös:

 

Kari Tiermas esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätösasiakirjat ja keskusjärjestön ohje tilinpäätöksen hyväksymismenettelystä jaettiin johtokunnan jäsenille.

Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen ja esitti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja yleisen kokouksen hyväksyttäväksi.4 §

          Ansiomerkkiesitykset

 

Mahdolliset ansiomerkkiesitykset on lähetettävä tammikuun aikana riistanhoitopiirin hallituksen käsiteltäväksi, jotta ne voidaan luovuttaa merkkien saajille tulevien tapahtumien aikana.

 

 

Ehdotus:

 

Johtokunta tekee esityksen ansiomerkkien saajista riistanhoitopiirin hallitukselle.

 

 

Päätös:

 

Johtokunnan jäsenet tiedustelevat kukin omalta alueeltaan mahdollisia kunniamerkkien saajaehdokkaita ja tuovat ne seuraavaan johtokunnan kokoukseen

hyväksyttäväksi.

 

 

5 §

            Hirvilentolaskennan suorittaminen

 

Yhdistyksen vuosikokous päätti, että hirvienlentolaskenta suoritetaan v.2000 helmi- maaliskuun vaihteessa, jonka hirvenmetsästykseen osallistuvat rahoittavat.

Lentolupamaksu on 50 mk / hirvenkaatolupa. Maksut on lähetetty hirvilupien saajille ja suoritukset on pyydetty maksamaan tammikuun aikana.

 

Lentolaskenta suoritetaan helikopterilla linjaotantamenetelmällä 10 %:n otannalla pohjois-etelä suuntaisin kaistoin. Kaistaleveys on 500 m. Eli laskenta suoritetaan samoilta alueilta kuin muinakin vuosina. Tämä on edellytyksenä vertailukelpoisen aineiston saamiselle.

Tarjouspyynnöt on lähetetty alan yrittäjille ja vastaukset saadaan johtokunnan kokoukseen mennessä.

Lentolaskenta suoritetaan lähes kaikissa naapuriyhdistyksissä jolloin saadaan

tarpeeksi kattava otanta talvehtivasta hirvikannasta lupakiintiön käsittelyä varten.

 

Ehdotus:

Johtokunta keskustelee asiasta ja päättää tilata hirvienlentolaskennan vuodelle 2000.

 

 

Päätös:

 

Toiminnanohjaaja esitteli lentolaskennasta saadut tarjoukset ja niistä tehdyn yhteenvedon. Tarjousasiakirjat jaettiin johtokunnan jäsenille.

Johtokunta keskusteli asiasta ja päätti, että lentolaskenta suoritetaan helikopterilaskentana edellyttäen, että naapuriyhdistykset päättyvät myös em. laskentatapaan. 

Puheenjohtajalle ja toiminnanohjaajalle annetaan valtuudet sopimuksen laatimiseksi halvimman tarjouksen tehneen Kone-Korhosen kanssa.

 

Johtokunnan jäsen Erkki Ruokanen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteen asian käsittelyn osalta.

 

Ruokanen lupasi ilmoittaa viikon kuluessa osallistuuko Ranuantien suunnan metsästäjät lentolaskennan kustannuksiin.

 

 

6 §

Tiedotusasiat

 

1. Metsästäjätutkinnot ja niihin valmentavat koulutustilaisuudet.

 

Tutkintoon valmentava koulutus on Rovalassa seuraavasti:

To 3.2 , to 10.2 , to 17.2 ja to 24.2

Tilaisuudet alkavat klo 18.00. Ilmoittautumiset opiston toimistoon aukioloaikana ( 9-19 ), jolloin peritään kurssimaksu.

 

Metsästäjätutkinnot samassa paikassa seuraavasti:

To 16.3 , to 23.3 ja to 30.3

Tilaisuudet alkavat klo 18.00. Ilmoittautuminen klo 17.00, jolloin peritään tutkintomaksu 70 mk.

Tutkintoja järjestetään tarvittaessa lisää.

 

 

2. Hirvien aiheuttamien metsävahinkojen tiedotus- ja kuulemistilaisuus

Syväsenvaaran ala-asteen auditoriossa 29.1.2000 klo 10.00.

 

3.  Piirin neuvottelupäivät 15.4-16.4 Luostolla.

 

4. Riistapäivät 2000 Joensuussa 15.2-16.2.2000

 

5. Lapin metsätalouspäivät Rovaniemellä 27.1.-28.1.2000

 

 

7 §

Muut asiat

 

Johtokunnan jäsen Pentti Hyvärinen valtuutettiin neuvottelemaan metsähallituksen erävartijoiden ja Pisavaaran luonnonpuiston edustajan kanssa Pisa- Louevaaran alueella olevien ilvesten elinolojen suojaamisesta ja mahdollisesta vartioinnista.

Johtokunta avustaa osaltaan vartioinnin kustannuksissa.

 

Johtokunta päätti kokoontua seuraavan kerran 15.2.2000.

 

 

8 §

Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20.

 

 

 

Puheenjohtaja Hannu Lukkarila                Pöytäkirjanpitäjä Matti Ylijääskö

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

Juha Seurujärvi                                      Pentti Hyvärinen