ROVANIEMEN SEUDUN                                            PIENPETOPYYNTIKILPAILU 2001

RIISTANHOITOYHDISTYS

Kaukonkuja 12

96400 ROVANIEMI                                           

 

Pienpetopyyntikilpailun säännöt:

 

Kilpailussa mukana olevat pienpedot: Kettu, villiminkki, kärppä ja vahinkolinnut.

Kilpailueläimet tulee metsästää yhdistyksen toimialueelta.

Kilpailuaika on 1.1.2001 – 31.12.2001, ottaen kuitenkin huomioon

metsästyslain ja -asetuksen pienpetojen pyynnille asettamat rajoitukset.

Yhdistys palkitsee henkilökohtaisesti viisi suurimman saalismäärän saanutta pyytäjää

yleisessä ja nuorten sarjassa. Ikäraja nuorten sarjassa on 20 vuotta.

Yhdistyksen vuosittainen palkintojen arvo on enintään 5000 mk.

Kaikki määräaikaan mennessä yhdistykselle tulleet vähintään 10 pistettä sisältävät

kilpailulipukkeet osallistuvat lisäksi palkintojen arvontaan, joka suoritetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Kilpailijalla on oikeus osallistua kilpailuun vain yhdellä lipukkeella.

Kilpailija täyttää asianmukaisesti kilpailulipukkeen ja kahden todistajan allekirjoituksella varustettuna toimittaa sen toiminnanohjaajalle 15.1.2002 mennessä.

Yhdistys voi tarvittaessa pyytää osallistujalta lisätietoja.

 

Pisteet:

 

Vahinkoeläimet:

Kettu                                                                                                    15 pist.

Villiminkki                                                                                              5 pist.

Kärppä                                                                                                   3 pist.

Vahinkolinnut                                                                                          1 pist.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilmoitus riistanhoitokilpailuun:                                        Päiväys: ____   _____  200__

 

 

___________________________________

Osallistuja

 

___________________________________

Pyyntialue

 

Pisteet:

 

Kettu                                                                     _____  kpl  ________  pist.

 

Villiminkki                                                              _____ kpl  ________  pist.

 

Kärppä                                                                  _____  kpl   ________ pist.

 

Vahinkolinnut                                                         _____  kpl  ________  pist.

 

Yhteensä                                 ________  pist.

 

 

Allekirjoitus        ____________________________

 

 

 

Todistavat:           ___________________________          _____________________________