Nuolukiviä hirville ja jäniksille!

Nuolukivet ovat tarpeellisia erityisesti hirvi- ja jäniseläimille. Nuolukivistä eläimet saavat tarpeellisia kivennäisaineita. Oikeille paikoille asetetut nuolukivet voivat ehkäistä hirvieläinten metsille aiheuttamia tuhoja. Nuolukiven oikea paikka ei ole mäntytaimikon keskellä eikä reunassa, vaikka hirvet siellä kulkisivatkin. Oikea paikka on n. 500 metrin päässä taimikosta. Nuolukiviä voit kysellä metsähallitukselta, maatalousliikkeistä, rautakaupoista, riistanhoitoyhdistyksestä tai metsästysseuroista.

Hirvet järsivät ja nuolevat mielellään ”suolapuuta”,  ja hyvillä paikoilla koko puun kanto saattaa kulua poikki melko nopeasti.

Nuolukivi laitetaan noin 2 m:n korkealle mielummin haapaan. Kannon päähän sahataan 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden olevat noin 20 cm syvyiset sahaukset. Kivi asennetaan tähän sahaukseen puutapin avulla. Toimenpiteeseen tarvitaan maanomistajan lupa.