Erkki Ruokasen eriävä mielipide 3 §

 

 

Eriävä mielipide Rovaniemen seudun rhy:n johtokunnan kokouksen 11.1.2001 asiakohtaan, jossa käsiteltiin tili- ja vastuuvapautta vuoden 2000 toiminnasta

 

 

En saanut kokouksessa selvitystä siitä, kuinka paljon varoja on kulunut tarpeettomiin johtokunnan kokouksiin kesän ja syksyn 2000 aikana. Nämä tarpeettomat kokoukset liittyvät yhdistyksen puheenjohtajan Hannu Lukkarilan tekemään valitukseen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle Lapin riistanhoitopiirin hallituksen kokouspöytäkirjassa 27.5.2000 olevasta maininnasta koskien riistanhoitopiirin hallituksen antamaa velvoitetta Rovaniemen rhy:lle selventää hirvilupien puoltoperusteensa.

 

Erityisesti valituksen tekee perusteettomaksi se, että samasta asiasta jo edellisenä vuonna Lukkarila oli tehnyt maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle valituksen, johon vielä keväällä 2000 ei ollut annettu päätöstä.

 

Aiheellista on mainita myös se, että riistanhoitoyhdistyksen johtokunta ei ole tehnyt virallista päätöstä valituksen tekemisestä. Päätös on perustunut Lukkarilan yksittäisiin soittoihin muille  johtokunnan jäsenille paitsi minulle. Olen tästä asiasta tehnyt erikseen kantelun maa- ja metsätalousministeriöön, mistä se on siirretty maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle. Asia on vielä kesken.

 

Tarpeeton johtokunnan kokous on pidetty 5.9.2000. Kokouksen varsinaisena asiana on ollut vain vastaselityksen antaminen riistanhoitopiirin vastaukseen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle Lukkarilan tekemän valituksen vuoksi.

 

Kuten jo edellä on esitetty, itse valituksen tekemiseen ei ole virallista johtokunnan päätöstä ja valitus on koskenut samaa asiaa, mistä Lukkarila jo vuotta aikaisemmin oli tehnyt valituksen, joten johtokunnan kutsuminen tällaisen asian vuoksi on ollut täysin vailla järkevää perustetta.

 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on ratkaissut 28.9.2000 tekemällään päätöksellä sekä keväällä 1999 että keväällä 2000  tehdyn valituksen. Molempien osalta ratkaisu on ollut samanlainen: Valituslautakunta ei ole ottanut valituksia tutkittavaksi.

 

Jo Lukkarilan ensimmäisen valituksen jälkeen kesällä 1999 oli täysin selvää, että kysymyksessä oli asia, josta ei voinut valittaa. Kysymyksessä oli ylemmän viranomaisen antama ohjaus alemmalle viranomaiselle, josta on vielä erikseen selvä lain määräys metsästyslain 63 §:n 3 momentissa. Ei siis ollut tehty mitään sellaista päätöstä, josta oli mahdollista valittaa. Tämä asia oli maallikollekin selvä, joten Lukkarilan juristina on täytynyt asia ymmärtää. Näin Lukkarilan toimintaa ei voi mitenkään puolustella.

 

Kun johtokunta on  kutsuttu koolle pelkästään tällaisen täysin perusteettoman valituksen vuoksi, ei yhdistykselle aiheutuneita kuluja voida pitää yhdistyksen kuluina.

 

Vaadin, että 5.9.2000 pidettyjen johtokunnan kokousten aiheuttamat kulut on laskettava ja kuluista ovat vastuussa ne henkilöt, jotka kulut ovat aiheuttaneetkin, lähinnä yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Lukkarila. Oma arvioni on, että yksi kokous maksaa noin 1000 mk, tältä osin en voi hyväksyä johtokunnalle tili- ja vastuuvapautta. Syyskuun 5. päivänä pidettyyn kokouspöytäkirjaan olen jättänyt yksityiskohtaisen eriävän mielipiteeni.

 

 

 

Erkki Ruokanen

Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistyksen johtokunnan jäsen