LIITE 5

 

Esitän eriävän mielipiteeni jaettaessa Ala-Ounasjoen ( Alue 2 )
kokonaishirvikiintiötä ( 186 kpl ).

Koska alueen kestävä verotus ( 175 kpl ) ylittyi yhdistyksen
puoltoperusteiden mukaan 43 hirvellä, niin alueen kokonaiskiintiön vähennys
olisi pitänyt kohdistaa alueen niihin hakijoihin, joilla on muu metsästys
mahdollisuus.
Alueelle lisättiin johtokunnan harkintavarasta 11 hirveä, joka jaettiin
suhteessa yksityismaihin ja kaikkiin ampujiin, näin muun
metsästysmahdollisuuden omaavat metsästäjät saivat tästäkin potista
kaksinkertaisen hyödyn.
Yhteishaku Matti Vaara ( 181 ampujaa ) oli anonut 50 lupaa pelkästään
valtion maille ja tasapuolisuusperiaatteen nimissä heille olisi pitänyt
puoltaa vähintään yhdistyksen puoltoperusteissa olevan ampujakertoimen
 ( 0,247 ) edellyttämä määrä lupia ( 44,7 kpl ), lisättynä heidän osuudellaan
johtokunnan harkintavarasta ( 3,7 kpl ) eli yhteensä 48 lupaa. Nyt heille
puollettiin ainoastaan 38 lupaa. Alueen 2 muun metsästysmahdollisuuden
( vuokramaita 65635 ha ) omaavilta hakijoilta olisi taas vastaavasti pitänyt
vähentää lupia samassa suhteessa.


Lisäksi pahoittelen sitä, että alueelle 1 puollettu kokonaiskiintiö ( 713
kpl ) on suurten vahinkokiintiöiden ( 207 kpl ) ansiosta reilusti yli alueen
kestävän verotuksen ( 506 kpl ) , mikä on samalla aiheuttamassa koko
yhdistyksen hirvikiintiön nousun suureksi.


Juha Seurujärvi