Liite: Rovaniemen Seudun Riistanhoitoyhdistyksen pöytäkirjaan.

Kokouspäivämäärä 09.05.2000

 

 

Eriävä mielipide asiakohtaan 3

 

 

Johtokunnan 22.2.1999 esittämällä puoltoperusteilla, sellaisina kuin niiden soveltaminen on esitetty, hirvilupien puoltoperusteissa on useita ongelmallisia piirteitä.

 

1.

Puoltoperusteet lisäävät myönnettävien hirvilupien määrää sellaisille alueille, jotka eivät ole yhdistyksen asettamien alueellisessa tavoitetiheydessä ja vähentävät lupien

määrää sellaisissa yhdistyksen alueissa, jotka ylittävät alueellisen tavoitetiheyden.

 

2.

Valtion maille tulee suurempi verotusteho kuin yksityismaille.

 

3.

Verotusteho riippuu ampujien määrästä ei hirvikannasta.

 

4.

Yksityismaiden metsästysoikeuden haltijoita ei kohdella  yhdenvertaisena, kuin pelkästään valtion  mailla pyytäviin.

 

5.

Kun puoltoperusteita on sovellettu yhdistyksen eri lohkoille joudutaan ja

on jouduttu tilanteeseen, missä alueellinen kestävän kehityksen periaate ei toteudu.

Valtion ja yksityismaiden osalta samalle lohkoalueelle tulee moninkertainen verotusteho valtionmaalle, kun se pitäisi olla saman suuruinen lohkoittain.

 

Kaikkien näiden epäkohtien lisäksi puoltoperusteita ei koskaan ole esitelty Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksen hyväksyttäviksi. Näkemykseni mukaan

voimassa olevat puoltoperusteet ovat ne jotka vuosikokous hyväksyi 1996 .

Jos vuoden 1996 puoltoperusteita käytetäisiin tämän vuoden hirvikantaan niin erillistä vahinkokiintiötä ei tarvittaisi lainkaan.

Ranuantien suunnan hirvivahingot ovat läänin ja valtakunnankin tasolla huomattavat, hirvikannan ollessa jo useita vuosia yli tavoitetiheyden.

Näillä perusteluilla esitän että Ranuantien suunnan yhteishaku, Erkki Wallin

hakemus, hyväksytään haetussa laajuudessaan 200 aikuista ja 200 vasaa.

 

 

 

Johtokunnan jäsen    Erkki Ruokanen