HIRVILUPAHAKEMUSTEN YHTEENVETO / PUOLTOPERUSTELAUSUNTO LIITE 3
ALUE 3
Pinta-ala on 160000 hehtaariaa, tavoitetiheys on 2,0 hirveä /1000 ha ja kestävä verotus on 0,8 hirveä / 1000 ha               
peruskiintiön ollessa 750.
PERUSKIINTIÖN JAKO
Pinta-ala on 160.600 hehtaaria. Kestävä verotus on ( 0,8 + 33 % )  1,06 hirveä / 1000 ha = 170 hirveä.
Hakija Vuokra- Valtion- Koko-                  Ampujat     Haettava määrä              Laskelma             
  maat ( ha) maa (ha) alue (ha) 8§:n muk. Roi kpki Muut yht. Aik. Vasa Yht. Mailla Ampujilla Yht.
Lehtiharju Matti 2503 103000 105503 74 60 13 147 30 30 60 3,32 35,57 38,9
Määttä Akseli 24920 100000 124920 97 45 9 151 38 37 75 33 36,54 69,6
Yhteensä 27423     171 105 22 298 68 67 135 36,3 72,12 108,5
Pinta-alakerroin on 1,325
Ampujakerroin on 0,242
Laskelma alittaa alueen kestävän verotustehon 61 hirvellä.
Osa-alueen puoltolaskelma perustuu anottuun lupamäärään, joka on 135 hirveä.
Hakija Vuokra- Valtion- Koko-                  Ampujat     Haettava määrä              Laskelma                    Puolto
  maat ( ha) maa (ha) alue (ha) 8§:n muk. Roi kpki Muut yht. Aik. Vasa Yht. Mailla Ampujilla Yht. Aik. Vasa
Lehtiharju Matti 2503 103000 105503 74 60 13 147 30 30 60 4 44,54 48,5 25 25
Määttä Akseli 24920 100000 124920 97 45 9 151 38 37 75 39,8 45,75 85,6 38 37
Yhteensä 27423     171 105 22 298 68 67 135 43,8 90,29 134,1 63 62
Pinta-alakerroin on 1,598 hirveä / 1000 ha Vasaosuus on 50 %.
Ampujakerroin on 0,303 ampujaa / hirvi
Verotusteho on 0,781 hirveä / 1000 ha