HIRVILUPAHAKEMUSTEN YHTEENVETO / PUOLTOPERUSTELAUSUNTO LIITE 3
ALUE 2
Pinta-ala on 280000 hehtaaria, tavoitetiheys on 2,5 hirveä /1000 ha ja kestävä verotus on 1,0 hirveä / 1000 ha               
peruskiintiön ollessa 750.
PERUSKIINTIÖN ( 1000 ) JAKO / YLÄ-OUNASJOKI
Pinta-ala on 148.600 hehtaaria. Kestävä verotus on ( 1,0 + 33 % ) 1,33 hirveä / 1000 ha = 198 hirveä.
Hakija Vuokra- Valtion- Koko-                  Ampujat     Haettava määrä              Laskelma                     Puolto
  maat ( ha) maa (ha) alue (ha) 8§:n muk. Roi kpki Muut Yht. Aik. Vasa Yht. Mailla Ampujilla Yht. Aik. Vasa
Kelo-Erä 40 20000 20040 14 30 4 48 10 10 20 0,05 11,62 11,7 6 6
Mikkonen Teuvo 0 50000 50000 7 9 2 18 4 3 7 0,00 4,36 4,36 2 3
Krigsholm Marko 48794 148600 197394 174 59 39 272 63 63 126 64,65 65,82 130 65 65
Yhteensä 48834     195 98 45 338 77 76 153 64,71 81,80 147 73 74
Pinta-alakerroin on 1,325 hirveä / 1000 ha Vasaprosentti on 50.
Ampujakerroin on 0,242 ampujaa / hirvi Oikaisu vuodelta 1999 hakija
Verotusteho on 0,99 hirveä / 1000 ha Mikkoselle ( + 1 lupa )