HIRVILUPAHAKEMUSTEN YHTEENVETO / PUOLTOPERUSTELAUSUNTO LIITE 3
ALUE 2
Pinta-ala on 280000 hehtaariaa, tavoitetiheys on 2,5 hirveä /1000 ha ja kestävä verotus on 1,0 hirveä / 1000 ha               
peruskiintiön ollessa 750.
PERUSKIINTIÖN ( 1000 ) JAKO / ALA-OUNASJOKI
Pinta-ala on 131.400 hehtaaria. Kestävä verotus on (1,0 + 33 % ) 1,33 hirveä / 1000 ha = 175 hirveä.
Hakija Vuokra- Valtion- Koko-                  Ampujat     Haettava määrä              Laskelma                 
  maat ( ha) maa (ha) alue (ha) 8§:n muk. Roi kpki Muut Yht. Aik. Vasa Yht. Mailla Ampujilla Yht.
Kovala Timo 64189 65000 129189 220 108 20 348 85 85 170 85,1 84,22 169
Puolakka Lauri 1446 0 1446 0 0 0 0 1 1 2 1,92 0,00 1,9
Vaara Matti 0 65000 65000 77 98 6 181 25 25 50 0 43,80 44
Yhteensä 65635     297 206 26 529 111 111 222 87 128,02 215
Pinta-alakerroin on 1,325
Ampujakerroin on 0,242
Verotusteho on 1,64
Aluetta koskevan laskelman kestävä verotus ylittyy 40 hirvellä.
Laskelmaa piennetään 29 hirvellä ( 186 kpl. ), jolloin alueelle jää vahinko-osuudeksi 11 kpl. hirviä.
Hakija Vuokra- Valtion- Koko-                  Ampujat     Haettava määrä              Laskelma                     Puolto
  maat ( ha) maa (ha) alue (ha) 8§:n muk. Roi kpki Muut Yht. Aik. Vasa Yht. Mailla Ampujilla Yht. Aik. Vasa
Kovala Timo 64189 65000 129189 220 108 20 348 85 85 170 73,6 72,73 146 73 73
Puolakka Lauri 1446 0 1446 0 0 0 0 1 1 2 1,66 0,00 1,7 1 1
Vaara Matti 0 65000 65000 77 98 6 181 25 25 50 0 37,83 38 19 19
Yhteensä 65635     297 206 26 529 111 111 222 75,3 110,56 186 93 93
Uudet kertoimet
Pinta-alakerroin on 1,147 hirveä / 1000 ha Vasaprosentti on 50
Ampujakerroin on 0,209 ampujaa / hirvi
Verotusteho on 1,41 hirveä / 1000 ha