HIRVILUPAHAKEMUSTEN YHTEENVETO / PUOLTOPERUSTELAUSUNTO LIITE 3
ALUE 1
Pinta-ala on 314000 hehtaariaa, tavoitetiheys on 3,0 hirveä /1000 ha ja kestävä verotus on 1,2 hirveä / 1000 ha               
peruskiintiön ollessa 750.
PERUSKIINTIÖN JAKO ( 1000 )  / RANUANTIEN SUUNTA
Pinta-ala on 140000 hehtaaria. Kestävä verotus on ( 1,2 + 33 % ) 1,6 hirveä / 1000 ha = 224 hirveä.
Hakija Vuokra- Valtion- Koko-                  Ampujat     Haettava määrä              Laskelma             
  maat ( ha) maa (ha) alue (ha) 8§:n muk. Roi kpki Muut Yht. Aik. Vasa Yht. Mailla Ampujilla Yht.
Eräkontti 0 10500 10500 4 4 5 13 3 2 5 0 3,15 3,1
Juntunen Harri 0 12000 12000 9 2 1 12 2 2 4 0 2,90 2,9
Oja Pentti 0 16000 16000 12 2 1 15 3 2 5 0 3,63 3,6
Roi.Amp. ja Met.veik. 0 12000 12000 6 16 0 22 4 4 8 0 5,32 5,3
Roi.Kala ja Metsäm. 0 16000 16000 2 10 2 14 4 3 7 0 3,39 3,4
Rovaseu.Pystykor.k 0 40000 40000 7 4 0 11 2 2 4 0 2,66 2,7
Wall Erkki 92207 47000 139207 281 121 28 430 200 200 400 122 104,06 226,2
Vuorela Pentti 0 16000 16000 4 9 2 15 3 3 6 0 3,63 3,6
Yhteensä 92207     325 168 39 532 221 218 439 122 128,74 251
Ampujakerroin on 0,242 Pinta-alakerroin on 1,325
Laskelmaan lisätään vahinkokiintiöstä ja johtokunnan harkintavarasta 105 kpl. lupia.
Hakija Vuokra- Valtion- Koko-                  Ampujat     Haettava määrä              Laskelma                    Puolto
  maat ( ha) maa (ha) alue (ha) 8§:n muk. Roi kpki Muut Yht. Aik. Vasa Yht. Mailla Ampujilla Yht. Aik. Vasa
Eräkontti 0 10500 10500 4 4 5 13 3 2 5 0 4,46 4,46 3 2
Juntunen Harri 0 12000 12000 9 2 1 12 2 2 4 0 4,12 4,12 2 2
Oja Pentti 0 16000 16000 12 2 1 15 3 2 5 0 5,15 5,15 3 2
Roi.Amp. ja Met.veik. 0 12000 12000 6 16 0 22 4 4 8 0 7,55 7,55 4 4
Roi.Kala ja Metsäm. 0 16000 16000 2 10 2 14 4 3 7 0 4,80 4,8 3 2
Rovaseu.Pystykor.k 0 40000 40000 7 4 0 11 2 2 4 0 3,77 3,77 2 2
Wall Erkki 92207 47000 139207 281 121 28 430 200 200 400 173 147,49 321 161 160
Vuorela Pentti 0 16000 16000 4 9 2 15 3 3 6 0 5,15 5,15 3 2
Yhteensä 92207     325 168 39 532 221 218 439 173 182,48 356 181 176
Ampujakerroin on 0,343 Pinta-alakerroin on 1,877 Verotusteho on 2,54 Vasaprosentti on 50