ROVANIEMEN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS Liite 2
Esitys hirven verotussuunnitelmaksi ja kaatokiintiöksi vuodelle 2001
Laskentaosa (  kaatokiintiö 2000 , vasaprosentti 50 )
Maapinta-              Hirvien talvinen Vasatuotto Kanta syksyllä ennen metsästystä Tappiot Rhy:n tavoite- Tavoite metsästyksen jälkeen
ala / ha tiheys yks./1000 ha määrä yks. yksilöä / v yksilöä yksilötiheys / 1000 ha yks. / v tiheys yks./ 1000 ha yks. / 1000 ha yksilöä yhteensä
755000 4,1 3100 1116 3596 4,8 620 2 2,1 1596
Kaatotavoite yksilöä Vasaosuus kaato- Kaatokiintiö Kaatokiintiön muutos Tavoitteellinen suunta
aikuisia vasoja yhteensä kiintiöstä   syksyn kannasta % ed. vuoteen yks. +/- kannan suuruuden kehityksessä
                  Metsästyksen jälkeen jäävä kanta yksilöä
1000 1000 2000 50 56 837 1596
Valikoiva verotus:
1. Tavoitteellisena uros-naarassuhteena saaliissa pidetään 60 urosta / 40 naarasta.
2. Aikuissaaliista vähintään 25 % ylivuotiaita.
3. Sarvirajoitusta ei ole. Valikoivaa isojen urosten pyyntiä ei sallita.
4. Metsästäjien koulutus hoidetaan seuraavasti:
1. Metsästyksenjohtajien palaveri ja koulutus sekä yhteishakujen sisäinen koulutus.
5. Metsätyksen seuranta ja ohjaus hoidetaan seuraavasti:
1. Kaatoilmoitukset viikottain toiminnanohjaajalle
2. Kaatopaalut vanhan käytännön mukaisesti
3. Toiminnanohjaaja toteuttaa ohjauksen ja seurannan.
6. Hirvikannan arviointi
1. Havaintokortit (RKTL) ja metsästäjien syksyinen kannan arviointi.
2. Lentolaskenta suoritetaan edellyttäen, että metsästäjät sen haluavat ja kustantavat.
Johtokunta vastaa laskennasta vain siinä tapauksessa, että lentolaskennan kustannukset on ilmoitettuna eräpäivänä maksettu. Maksuperusteena on 40 mk / lupa.

Takaisin