ROVANIEMEN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS       Liite 1
 
HIRVIMÄÄRÄT LENTOLASKENNASSA ALUEITTAIN 1994-2001
 
LOHKO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
RANUANTIE                
KULUSKAIRA 24 18 34 38 49 60 57 86
YLÄ-KEMIJOKI 26 40 11 32 26 55 26 44
ALA-KEMIJOKI 12 12 7 6 10 7 13 31
YLÄ-OUNASJOKI 40 39 41 33 35 53 61 71
ALA-OUNASJOKI 6 11 19 14 24 33 16 32
4-TIEN SUUNTA 11 12 29 18 15 12 30 7
YHTEENSÄ 119 132 141 141 159 220 203 271
TALVEHTIVA                
KANTA YHT. 1320 1480 1580 1610 1800 2530 2335 3117
TIHEYS / 1000 HA 1,7 2 2,1 2,1 2,4 3,4 3,1 4,1
 
TALVEHTIVA HIRVIKANTA ( KPL ) METSÄSTYSALUEITTAIN
   
ALUE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
METSÄSTYSALUE 1 62 70 52 76 85 122 96 161
METSÄSTYSALUE 2 46 50 60 47 59 86 77 103
METSÄSTYSALUE 3 11 12 29 18 15 12 30 7
YHTEENSÄ 119 132 141 141 159 220 203 271
 
TALVEHTIVAN HIRVIKANNAN TIHEYS ( HIRVI / 1000 HA ) METSÄSTYSALUEITTAIN
 
ALUE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
METSÄSTYSALUE 1 2,2 2,5 1,8 2,7 3 4,4 3,5 5,9
METSÄSTYSALUE 2 1,8 2 2,4 1,9 2,4 3,5 3,2 4,2
METSÄSTYSALUE 3 0,8 0,8 2 1,3 1,1 0,9 2,2 0,5
METSÄSTYSALUE 1= Ala-Kemijoki, Ylä-Kemijoki / Kuluskaira ja Ranuantiensuunta
METSÄSTYSALUE 2= Ala-Ounasjoki ja Ylä-Ounasjoki
METSÄSTYSALUE 3= 4- tien suunta