LIITE 1
Riistanhoito- Pinta- Talvehtiva kanta Tuotto Syys- Kaato- Vasa- Verotus-
yhdistys ala km² Hirviä / Hirviä 40 % kanta kiintiö- osuus teho
    1000 ha yht. kpl     esitys % hirv/1000
Kemijärvi 3560 2 712 285 997 300 45 0,8
Keminmaa 710 3,9 277 111 388 210 50 3,0
Pello 1740 4 696 278 974 280   1,6
Ranua 3460 0,6 208 83 291 420 50 1,2
Rovaniemi 7550 3,1 2341 936 3277 1157 50 1,5
Simo 1460 4,3 628 251 879 451 50 3,1
Tervola 1560 4,9 764 306 1070 586 45 3,8
Tornio 1180 3,4 401 160 562 346 50 2,9
Posio 3050 0,5 150 60 210 300   1,0
Ylitornio 2020 2,3 465 186 650 408 50 2,0
YHTEENSÄ 26290 2,5 6641 2656 9297 4458
HUOM! Talukossa ei ole huomioitu tappioita.
Kittilä           200 30  
Sodankylä   1,1       300 20  
Suunnitellut kaatomäärät aiheuttavat hirvien talvehtivan kannan pienentymisen
n. 1/3 osalla eli keskimäärin alle 2 hirveä / 1000 hehtaaria.
Naapuriyhdistysten kaatomäärien arvioidaan vaikuttavan Rovaniemen rhy:n
alueella talvehtivaan hirvikantaan noin 300 hirven vähennyksen.
Ko. vaikutus koskee erityisesti yhdistyksen Ala-Kemijoen, Ranuantien suunnan
ja Ylä-Kemijoen lohkoa. Yhdistyksen arvioitu talvikanta em. huomioon ottaen
esitetyllä kaatolupamäärällä laskee 1600 eli 2,1 hirveä / 1000 ha.
Luvussa on huomioitu 5 % luontainen tappio.