MMM:n tiedote
Helsinki 20.6.2002

Eräiden riistaeläinten ensi metsästysvuoden pyyntimäärät vahvistettu

Maa- ja metsätalousministeriö päätti 19.6.2002 eräiden riistaeläinten pyyntilupien sekä alueellisten kiintiöiden enimmäismääristä metsästysvuodeksi 1.8.2002-31.7.2003. Määräys varmistaa, että metsästäjät pyytävät ko. lajeja metsästyslaissa tarkoitetun kestävän käytön periaatteen sekä Euroopan unionin luontodirektiivin mukaisesti. Määräys koskee euroopanmajavan, karhun, itämeren norpan ja hallin luvanvaraista pyyntiä. Riistanhoitopiirit myöntävät pyyntiluvat.

Karhuja saa metsästää itäisellä poronhoitoalueella enintään 25 yksilöä ja läntisellä poronhoitoalueella enintään 5 yksilöä. Lisäksi tietyt riistanhoitopiirit saavat muualla Suomessa myöntää pyyntilupia yhteensä enintään 73 karhun metsästämiseksi.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on arvioinut maan karhukannan määräksi ennen metsästyskautta noin 1 050 yksilöä ja kestäväksi metsästysmääräksi 105 yksilöä. Metsästys painottuu edelleen itäiseen Suomeen. Pohjois-Karjalan riistanhoitopiirin alueella metsästettävä enimmäismäärä on 36 karhua ja Kymen riistanhoitopiirin alueella 13 karhua. Viime metsästyskaudella koko maassa kiintiöalue mukaan luettuna metsästettäväksi sallittu määrä oli 125 yksilöä ja saaliiksi saatiin 100 karhua.