Metsäkanalintujen metsästysajat Lapin riistanhoitopiirin alueella

metsästysvuonna 2008-2009

 

 

 

Lapin riistanhoitopiiri on 28.5.2008 rajoittanut ML:n 38 §:n nojalla metsästysvuoden 2008/09 osalta metsäkanalintujen metsästystä Lapin läänissä alueellisesti ja lajeihin liittyen seuraavasti:

 

Enontekiön – ja Utsjoen riistanhoitoyhdistysten alueilla metsäkanalintujen metsästys alkaa 20.9. jatkuen asetuksen mukaan, kuitenkin siten, että metson metsästys on kielletty Utsjoen riistanhoitoyhdistyksen alueella.

 

Inarin riistanhoitoyhdistyksen alueella metsäkanalintujen metsästys alkaa 20.9. ja päättyy 31.10. lukuunottamatta riekkoa ja kiirunaa, joiden metsästys alkaa uudestaan 1.1.2009 päättyen 28.2.2009.

 

Muonion riistanhoitoyhdistyksen alueella metsäkanalintujen metsästys alkaa 20.9. päättyen jo 30.9. Riekon metsästys on kielletty.

 

Sodankylän riistanhoitoyhdistyksen alueella metsäkanalintuja saa metsästää metsästysasetuksen mukaisesti 10.9. – 31.10., kuitenkin siten, että riekon metsästysaika on 10.9. – 15.10.

 

Muissa Lapin läänin riistanhoitoyhdistyksissä metsäkanalintuja saa metsästää metsästysasetuksen mukaisesti 10.9. – 31.10., lukuunottamatta riekkoa, jonka metsästys on kielletty

 

 

 

Rajoituksen perustelu: Metsästyslain 20 §. Metsästyksen harjoittaminen kestävän käytön periaatteiden mukaisesti siten, että riistaeläinkantoja ei vaaranneta.