Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistys

Kanalintukantojen

"hoitokysely"


Kyselyn tavoitteena on, että saatua palautetta voitaisiin hyödyntää erillisen kanalintujen hoitosuunnitelman laadinnassa.

Erityisesti palautetta toivottaisiin pienpetopyynnin tehostamisen aikaansaamiseksi ja toimivan kilpailumallin rakentamiseksi yhdistyksen käyttöön.

 

Nimi:
Katu:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:

1. Voidaanko kanalintujen vähenemistä pysäyttää?

2. Vaikuttaako metsästys kanalintukantoihin?

3. Voidaanko täysrauhoituksella ehkäistä katoa?

4. Oletko täysrauhoituksen kannalla?

5. Pienpetojen vaikutus kanalintukantoihin?

6. Miten pienpetopyyntiä voitaisiin kehittää?

7. Mikä olisi hyvä palkitsemistapa?

8. Rauhoittamisesta päättäminen pitäisi "delegoida"?


9. Kirjoita alla olevaan kenttään oma kannanotto tai

ehdotus millä kanalintukantoja saataisiin elvytettyä!

Oma ehdotus / kommentti:


10. Vastaajan mieltymys kanalinnustukseen?