ROVANIEMEN RIISTANHOITOYHDISTYS 

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus on päättänyt riistakeskukselle esitettävien hirvien lupamäärät metsästysalueittain.

Esitettävä kokonaislupamäärä on 400 hirven pyyntilupaa.

Luvanhakijoiden on huomioitava muuttunut tilanne vuodesta 2014 ja erityisesti valtionmaa-alueilla pyytävien  (ei yhteisluvat)

hakijoiden on kiinnitettävä huomiota pyyntilupaan tarvittavaan ampujamäärään.

Liitteenä on taulukko, jossa on laskettu vuoden 2014 tiedoilla alueittain ampujakertoimet sekä vuokrattujen maiden pinta-alakertoimet.

Yhdistyksen hallitus valmistelee lupahakemukset edellä esitetyn lupamäärän mukaisesti ja antaa niistä lausunnon lupaviranomaiselle, joka ratkaisee lupapäätökset.

Muuttunut tilanne esiteltiin hirvilupien hakijoille 14.4. Nivankylän infossa.

Välittäkää tietoa eteenpäin.

Heti kun hakemukset ovat valmiina niin toimittakaa yhdistykselle.

Ja jos kysyttävää niin ottakaa yhteyttä.

Kartta

Puoltosuunnitelma

 

Matti Ylijääskö
toiminnanohjaaja