Ohjeita  metsästyksenjohtajille
hirvieläinjahdista:


Radalla hankittu ampumavarmuus on yksi
edellytys turvalliselle metsästykselle!

(Alla olevat alleviivatut otsikot ovat luettavissa AcrobatReaderilla)

Materiaali käyty läpi hirvijohtajien koulutuksessa:

Hirvenmetsästyksen suunnittelu

Metsästyksen suunnittelu

Ohjeita hirvenmetsästäjille:

Metsästyksenjohtajan käskynjakotilaisuus

Metsästyksenjohtajan tehtävät (MA 23§)

Metsästyksenjohtajan vastuu hirvieläinjahdissa

Hyvä hirvenmetsästystapa

Hirvenmetsästyksen johtajien koulutus:


Tiedustelut:

Toiminnanohjaaja Matti Ylijääskö
Kaukonkuja 12 (Paavalniemi)
96400 Rovaniemi
Puh.  016-383351 tai 0400-142317
Fax.  016-3798524
E-mail.  matti.ylijaasko@roi-rhy.inet.fi